17-05-2019  10:43

Atletiekochtend

De kinderen vertrekken om 8:10 uur op de fiets van school naar het sportveld in Sleen.
Daar volgen ze het onderstaande programma:

De P staat voor Piramide.... Heel veel plezier!!!
29-03-2019  15:20

Voetbaltoernooi op 10 april  in Dalen


Het schema is bekend; de vertektijden worden aan de kinderen doorgegeven.
Mocht u kunnen rijden, dan kunt u dat doorgeven aan juf Ankie. Supporters zijn altijd welkom!
04-03-2019  18:59

Boomplantdag

De kinderen uit de groepen 5 en 6 van de Piramide zijn uitgekozen om mee te helpen op boomfeestdag.
Dit jaar is dat op 13 maart 2019.


ieder kind een boom

Het streven is om elk kind in zijn of haar basisschooltijd minimaal één boom te laten planten (ieder kind een boom). Omdat dit vaak de eerste natuurervaring is, wordt dit nooit meer vergeten. En als kinderen eenmaal enthousiast zijn gemaakt over de waarde van bomen en natuur, zullen zij deze kennis vroeger of later ook weer overbrengen op ouders of andere opvoeders.

01-03-2019  18:58

Voortgangsgesprekken

Uw kind heeft het portfolio mee naar huis genomen op 15 februari.
Nu willen we graag de voortgang met u bespreken, dit gebeurt op donderdag 7 maart 2019
Het schema staat hieronder. Mocht u niet kunnen dan kunt u evt. met een andere ouder ruilen.

Donderdag 7 maart
 
Tijd Groep 3 Groep 4,5 en 6 Groep  7
19.00   Latisha Daniël
19.15 Miriam David Eline
19.30 Sarah Brandon Ilse
19.45   Floor Kasper
20.00   Martijn Jack
20.15   Tom Dylano
20.30   Ian Kasper
20.45   Charlotte  
21.00   Hanna  
21.15   Liam  
21.30   Lars  
21.45      
22.00      
28-02-2019  19:49

Uitnodiging   Een Klas vol ArcadeOuders.
 
Week van het Openbaar Onderwijs
(18 tot en met 22 maart 2019)
 
In de week van 18 tot en met 22 maart 2019 doet Onderwijsstichting Arcade mee aan de Week van het Openbaar Onderwijs. We willen ouders van onze kinderen en andere belangstellenden in het Openbaar Onderwijs graag uitnodigen om zelf te komen ervaren wat kinderen op een school van Arcade gedurende een schooldag, leren en ervaren.
 
Een Klas Vol Ouders
Gedurende een schooldag kunt u, samen met andere ouders ervaren hoe het is, om anno 2019 weer op de basisschool te zitten. Een hele dag gaat u zich bezighouden met vakken, waar kinderen van Arcade ook op een schooldag mee te maken krijgen. Zo zal er rekenen, taal, wereldoriëntatie, G/HVO en Gym voorbijkomen. Het gaat om het ervaren wat de kinderen iedere dag doen.
U kent wellicht het programma een Klas Vol Ouders, uitgezonden in het najaar van 2018.
Klik hier op youtube en bekijk de trailer. Het was onze inspiratie om dit te gaan organiseren.
 
Zowel in Hardenberg, als in Coevorden is er 1 school die de deuren voor ouders een dag lang openstelt. Er kunnen ongeveer 20 ouders per school komen. (Komen er meer aanmeldingen dan organiseren we een dergelijke dag in de loop van het jaar nog eens)
 
Heeft u zin om weer eens echt in de schoolbanken te zitten en te ervaren wat kinderen in het (openbaar) onderwijs ervaren?
 
Wanneer en waar:
 
  • Vrijdag 22 maart 2019
  • O.B.S de Kern, Erve Odinck 3   Hardenberg,
  • O.B..S. Burgemeester S.J. van Royen, Sportparklaan 20, Schoonoord,
 
U kunt zich aanmelden via het onderstaande emailadres onder vermelding van uw naam en de locatie van uw voorkeur. Let Op! Vol is Vol.
 
“Niet te laat komen dus”
 
                                 eenklasvolarcadeouders@onderwijsstichtingarcade.nl
 
25-02-2019  18:51

Kijkmomenten 

De komende weken zijn er voor de kinderen kijkmomenten op de Akker in Sleen.
Mocht u nog andere kijkmomenten gepland hebben, dan hoort de leerkracht dit graag minimaal 2 dagen van te voren.
 
15-02-2019  18:43

Voorjaarsvakantie

De vakantie is begonnen, we zien jullie graag gezond weer terug op maandag 25 februari!

Fijne vakantie allemaal
05-02-2019  13:49

Gevangenismuseum

Groep 7 en 8 bezoeken dinsdag 12 februari  het gevangenismuseum
We vertrekken in een bus om 8:20 uur, dus iedereen wordt verzocht om om 8:10 op school te zijn.
Het programma duurt tot ongeveer 12:00 uur. We zijn goed 12:30 uur bij school terug.
Het zou fijn zijn als uw kind op school kan overblijven; hier zijn geen kosten aan verbonden. Alle kinderen moeten er even aan denken om een tas met fruit, drinken en lunchpakket mee te nemen.
05-02-2019  13:42
Kilometerlezen

We zijn op maandag 7 januari begonnen met het kilometerlezen.
Dit is één van de activiteiten van onze school om het lezen te bevorderen.
Het is de bedoeling dat de leerlingen uit alle groepen  zoveel mogelijk boeken
lezen in de periode tot 1 februari 2019.Elke 5 boeken tellen als één kilometer.
We zijn  op 25 KM  uit gekomen!
Dat staat gemiddeld gelijk aan 5 boeken per kind in een tijdsbestek van 3 weken
 
 
05-02-2019  13:39

Lege flessenactie


In totaal is er voor € 90,00 aan statiegeld opgehaald.
Iedereen nogmaals bedankt voor het sparen en inleveren van de flessen.
We gaan er een prachtige bestemming voor zoeken, die te goede komt aan de leerlingen.
 
29-01-2019  11:18

Handbaltoernooi 1 februari 2019

We doen met de kinderen uit groep 7 en 8 mee met het handbaltoernooi!
Het zou geweldig zijn als we veel publiek meenamen. U bent van harte welkom!
Het schema met de speeltijden ziet u hieronder:

 
11-01-2019  14:58

Actie AH Sleen: Kikker en zijn vriendjes

Vanmorgen  werden we blij verrast, er was door de mensen in en rond Sleen € 66, 00 voor onze school gespaard!
Prachtig! Hier gaan de kinderen uit de leerlingenraad zich over buigen en kunnen we samen spelmateriaal uitkiezen voor op school. Bedankt allemaal!
11-01-2019  13:33

CITO toetsen
De komende drie weken is de periode dat we de CITO toetsen afnemen.
(van 14 januari 2019 t/m 1 februari 2019)
Hierdoor komt het Flits lezen, waarbij ouders en oma’s ingezet worden, te vervallen.

10-01-2019  15:00

VoorstellingDance, dance, dance


Maandag 21 januari heeft groep 7/8 een voorstelling, deze begint om 13.00 uur en duurt een klein uur.
We zouden graag  bij school vertrekken om 12:40 uur en zoeken nog 2 of 3 auto’s die ons kunnen vervoeren. Mocht u kunnen rijden dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht.
 
10-01-2019  14:59

Drents museum - Expositie Nubië

Dinsdag 22 januari 2019 gaan de leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 naar het Drents Museum. We vertrekken met de bus om 9:15 uur van school en komen om 13:15 uur terug.
In verband met deze tijden is het fijn als uw kind naast het drinken/fruit een lunchpakket meeneemt in de tas.

10-01-2019  14:29

Leerlingenraad 2019

                                
De volgende leerlingen zijn gekozen om zitting te nemen in de leerlingenraad:
                                                             - Zoë Brandt
                                                             - Dylano Verbraeken
                                                             - Floor Gerdes 
                                              Heel veel overleg-succes alledrie!
07-01-2019  14:41

Onderwijsstichting Arcade viert 10-jarig jubileum
HARDENBERG/COEVORDEN – Onderwijsstichting Arcade, dat het openbaar onderwijs in de gemeenten Hardenberg en Coevorden verzorgt, viert feest. De onderwijsstichting zag namelijk op 1 januari 2009 het levenslicht en bestaat dus 10 jaar. Iets wat men niet onopgemerkt voorbij liet gaan.
Op de eerste schooldag na de kerstvakantie werden het personeel en de kinderen van de 28 scholen in het zonnetje gezet. Het personeel kon genieten van een heerlijke taart, terwijl alle leerlingen een jubileummok in ontvangst mochten nemen.
Onderwijsstichting Arcade ontstond in 2009 uit een fusie tussen het toenmalige Coevonder en OPO Hardenberg. Sindsdien heeft men zich ontwikkeld als een innovatieve en vooruitstrevende onderwijsorganisatie. Zo liep en loopt men voorop als het gaat om de digitalisering. Een voorbeeld hiervan is het feit dat de leerlingen sinds drie jaar hun lesstof grotendeels op Chromebooks maken. Hierdoor kan er nog meer onderwijs op maat worden gegeven.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe strategische beleid voor de komende vier jaar. Men gaat hierbij uit van de filosofie van ‘Voortdurend Verbeteren’. Talentontwikkeling in de breedste zin van het woord speelt hierin een belangrijke rol. Dit geldt zowel voor het personeel als de leerlingen.

 
07-01-2019  13:26
Nieuwjaarsborrel         

Na de kerstvakantie zijn we gestart met een “nieuwjaarsborrel”. Het was erg fijn om op deze wijze informeel elkaar veel geluk te wensen en bij te praten. Wij wensen iedereen een goed 2019!
 
11-12-2018  11:16
Inzameling oude apparaten


We stoppen met het inzamelen van oude elektrische apparaten.
 
05-12-2018  09:10

Brandweer rukt uit voor Sinterklaas en Zwarte piet in Erm

 

De kinderen stonden op het schoolplein vol spanning te wachten op de komst van Sint & Piet, toen ze rond 9 uur de sirenes van de brandweer hoorden. Wat zou er aan de hand zijn? Toen de auto eindelijk de bocht om kwam met een vrolijk zwaaiende piet op het dak, was het meteen duidelijk. Ze waren niet uitgerukt voor een brand, maar waren Sint & Piet te hulp geschoten (Amerigo last had van zijn hoef). De kinderen waren onder de indruk van de grote brandweerauto. De juffen mochten zelfs een plaatsje nemen in de brandweerauto, zodat de fotograaf van Erm.nu een mooie foto kon maken. Net op dát moment werd de brandweer opgepiept, en dus zat er niets anders op dan meteen te vertrekken (met de juffen). Ze werden lachend en gierend uitgezwaaid door Sint & Piet, de kinderen en ouders. Intussen deelde Piet rijkelijk zijn strooigoed en konden de cadeautjes voor de juffen worden binnengezet. Toen de juffen na het ererondje met de brandweer weer gearriveerd waren, bleek dat Piet niet meer wist waar de cadeautjes voor de kinderen waren. Met een peinzend gezicht vertelde Piet dat hij gisteravond de cadeautjes op het dak van de school had laten staan. Piet durfde met zijn hoogtevrees overdag het dak niet op. Gelukkig was de brandweer er nog, en kon de zak met pakjes snel van het dak worden gehaald. Het feest kon eindelijk beginnen! De kinderen zongen “Lang zal hij leven” voor Sinterklaas en overhandigden hem een mooie geknutselde strik. Daarna volgden optredens van de kinderen met zang, dans en acrobatiek. Piet deed enthousiast mee. Toen Sint & Piet waren vertrokken (ze moesten natuurlijk nog meer scholen bezoeken), werden de cadeautjes uitgepakt door de jongste kinderen. De oudste kinderen gingen naar hun lokalen om te genieten van de surprises en gedichten die waren gemaakt en de cadeautjes die waren gekocht. Het bleek opnieuw, dat de pieten over een enorm knutsel- en dichttalent beschikken. Het was een prachtige dag!

 
De foto's zijn te bewonderen in de fotomap

22-11-2018  10:14

Gisteravond 21 november 2018

Midden in de nacht werden we opgeschrikt door het alarm. Wat bleek?
De school heeft bezoek gehad, het was een puinhoop!
Er hebben vermoedelijk pieten gelogeerd in de poppenhoek van groep 1,2 en 3.
Oordeel zelf en bekijk de onderstaande foto's.
Mocht u wat hebben zien wegsluipen?
Dan kunt u het signalement van de dader{s} doorgeven aan het volgende nummer: 0591351651
Bedankt voor uw aandacht en oplettendheid!

 

 
19-11-2018  08:07

ANWB Streetwise bij basisscholen OBS de Piramide  en
obs de Vlinderhof

 
Op 12 december 2018 ANWB Streetwise, een spannend verkeersprogramma bij de sporthal  in Sleen. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool beter om te gaan met het huidige verkeer. De Piramide en de Vlinderhof vinden het belangrijk die ‘straatwijsheid’ mee te geven en biedt de kinderen graag ANWB Streetwise aan.
 
In verschillende praktijklessen leren de kinderen over het gebruik van gordels, kinderzitjes, remweg en reactiesnelheid. ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen:
 
  • In Toet toet leren de kinderen van groep 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.
 
  • Tijdens Blik en klik leren de kinderen van groep 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang van het dragen van de gordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.
 
  • Hallo auto leert de kinderen van groep 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Kinderen nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een elektrische ANWB lesauto en mogen zelf remmen. De auto is elektrisch om de kinderen bewust te maken van het feit dat je in het verkeer niet alleen afhankelijk bent van je gehoor. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod.
 
  • Bij Trapvaardig oefenen de kinderen van groep 7 en 8 op het schoolplein hun praktische fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. Hiermee worden de kinderen voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.DE les wordt in het leslokaal met een theoretische inleiding gestart.
12-11-2018  10:51

EU Fruit

Deze week komt de EU fruit levering voor het eerst binnen. Een prachtige actie!
Van 12 november 2018 tot en met 19 april 2019 zullen we voorzien worden van 3 stuks fruit/groente per kind.
Dit fruit of deze groente wordt in de klassen door de leerkracht op 3 dagen  uitgedeeld.

12-11-2018  09:53

Kledingactie november 2018

Op vrijdagavond werden er door het hele dorp heen zakken vol met kleding/schoenen opgehaald.
Vanmorgen stond dit op de weegbrug.... we hebben 1103 kg schoon aan de haak!
Een enorme prestatie, iedereen heel erg bedankt hiervoor.

07-11-2018  13:31
Ontbijten bij de burgemeester thuis!
Woensdagmorgen 7 november vertrokken de kinderen en leerkrachten van obs de Piramide in een lange stoet door het dorp Erm richting het huis van de burgemeester.
Bij de deur van zijn woning zagen we burgemeester Bert Bouwmeester klaar staan samen met zijn vrouw om ons te begroeten. De kinderen gaven één voor één een hand en stelden zich voor.
De tafels waren prachtig gedekt en na een korte toespraak van de burgemeester en onze directeur Annet Horsting begon ons heerlijke, uitgebreide, gezonde ontbijt.
De pers was uitgenodigd: tijdens het eten werden we geïnterviewd en natuurlijk meerdere malen op de foto gezet.
Aan het eind maakten we een groepsfoto en kwamen de vragen naar boven borrelen, onder andere over de ambtsketting van de burgemeester, zijn hobby’s, hoe oud je moest zijn om burgemeester te kunnen worden en wat zijn kostbaarste bezit is (wat natuurlijk zijn vrouw en kinderen zijn).
Het was een zeer bijzondere dag, wie maakt dat nou mee!
06-11-2018  13:31
Op maandagavond 12 november 2018 worden er startgesprekken gevoerd tussen ouders en leerkrachten.
Hieronder volgt het schema:
 
tijd
Groep 1, 2 en 3
 
Groep 4, 5 en 6 Groep 7 en 8
18:30   David Hassink Reinaud Tammes
18:45   Martijn Ziengs Daniël Hassink
19:00 Sarah Hassink Ian Brandt Eline Elling
19:15 Lucas Lok Liam Lunenborg Rens Elling
19:30 Miriam Mennik Tom Warrink Zoë Brandt
19:45   Floor Gerdes Riejanne Koops
20:00   Brandon van Ommeren Allycia van Dekken
20:15   Sem van den Berg Ilse Broekman
20:30   Charlotte Gombert Kasper de Jong
20:45   Latisha Hummel Dylano Verbraeken
21:00   Lars Koerts Jack Boertien
21:15   Hanna Sampimon  
21:30      
21:45      
22:00      
 
 
01-11-2018  13:31
Donderdag 1 november vond de fietsenkeuring, uitgevoerd door Veilig Verkeer Nederland plaats.
Er werden 20 fietsen gekeurd, hiervan vertoonden 6 fietsen kleine gebreken.
Hierbij kunt u denken aan: geen bel, een handvat wat los zit of stuk is, geen rode reflector op de achterkant van de fiets,
geen reflectoren in de trappers en de koplamp werkt niet.
30% van de ouders mogen een klein klusje uitvoeren, zodat hun kinderen op een veilige fiets het donker kunnen trotseren. 
11-10-2018  20:35

       

Ons schooljaar zijn we met veel plezier begonnen.  Zoals u op onze facebook site kunt zien, zijn wij op uitnodiging van de activiteiten commissie met de hele school naar Wildlands geweest. Verder zijn we bezig met de ontwikkeling van portfolio’s, waarin de talenten van kinderen een belangrijke plaats in zullen nemen. Hiervoor volgen wij de cursus Kindertalentenfluisteraar.

Hoewel de groepen klein zijn geeft dit veel overzicht, zodat de leerkrachten en klassenassistent voldoende aandacht kunnen bieden aan alle leerlingen. Door middel van kindgesprekken willen we de kinderen leren invloed te hebben op hun eigen leerproces en daar verantwoording voor te nemen. Het is fijn om te zien en te ervaren dat de leerlingen enthousiast zijn, goed samenwerken en goede resultaten boeken.

We zien uit naar het nationaal schoolontbijt bij onze Burgemeester thuis.

De Piramide - Samen bouwen naar de top.

     

05-10-2018  16:48

Vanaf vandaag is onze nieuwe website in de lucht! De oude site is komen te vervallen. Al het nieuws is hier en binnenkort op de schoolapp te vinden!

01-10-2018  20:28

Juf Mia

Vandaag vieren we dat juf Mia jarig is geweest.
Met alle kinderen zingen we haar enthousiast toe.

Op de juffendag, woensdag 29 mei 2019, vieren we uitgebreid
de verjaardagen van alle leerkrachten. 
 
24-09-2018  11:34
Op woensdag 26 september gaan de leerlingen van groep 8 op pad met de kinderpostzegels! U koopt toch ook?
19-01-2014  00:00

Het visite kaartje van de school

is nog steeds de schoolwebsite. De website van de school wordt door vrijwel alle poteniële ouders bezocht om een indruk te krijgen van hún toekomstige school ! 
Dan is het dus belangrijk dat de vormgeving er representatief uitziet. Zowel op de tablet, pc en smartphone. 
En als de ouders eenmaal voor jouw school hebben gekozen, dan wil je ook dat  je efficiënt en effectief met ze kunt communiceren.  
12-10-2013  00:00
Dit is een voorbeeld van een nieuwsitem. Deze tekst staat hier om te laten zien hoe de nieuwsmodule werkt. Wanneer je een nieuwsitem aanmaakt, dan verschijnt deze automatisch op de homepage. Je kunt instellen hoelang een nieuwsitem op de website blijft staan. De standaardinstelling is 30 dagen.
30-06-2013  00:00
Dit is een voorbeeldtekst 
26-05-2013  00:00
Dit is test nieuws. Dit is een dummytekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. 

 

Dummytekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. 
Op woensdag 3 april hebben de meiden van groep 5/6 zich weten te plaatsen voor de districtfinale in het schoolvoetbaltoernooi. Met goed combinatievoetbal en de juiste mentaliteit, zijn de meiden de terechte regiokampioen!
23-03-2013  00:00

Het visite kaartje van de school

is nog steeds de schoolwebsite. De website van de school wordt door vrijwel alle potentiële ouders bezocht om een indruk te krijgen van hún toekomstige school ! 


Dan is het dus belangrijk dat de vormgeving er representatief uitziet. Zowel op de tablet, pc en smartphone. 

En als de ouders eenmaal voor jouw school hebben gekozen, dan wil je ook dat  je efficiënt en effectief met ze kunt communiceren. 

Niets (nou ja, bijna niets) is mooier dan software die gewoon werkt ! Wij kunnen je alvast verklappen, wij doen wat wij beloven; we ontwikkelen software die enkel en alleen voor basisscholen bedoelt is en die Werkt!  En we doen het ook nog eens met veel plezier, zodat jij al je vragen aan ons kunt stellen en wij jouw daarbij enthousiast en positief bij ondersteunen. 

En als je een nieuw idee hebt? Dan zijn onze oren gespitst, want nieuwe ideeën, daar houden we van ! Zien we je idee zitten, dan gaan we het gratis voor je bouwen, op voorwaarde dat alle andere scholen er dan ook toegang toe krijgen.

Succes met de schoolwebsite

Het team van SchoolsUnited
22-03-2013  00:00

Het visite kaartje van de school

is nog steeds de schoolwebsite. De website van de school wordt door vrijwel alle potentiële ouders bezocht om een indruk te krijgen van hún toekomstige school ! 


Dan is het dus belangrijk dat de vormgeving er representatief uitziet. Zowel op de tablet, pc en smartphone. 

En als de ouders eenmaal voor jouw school hebben gekozen, dan wil je ook dat  je efficiënt en effectief met ze kunt communiceren. 

Niets (nou ja, bijna niets) is mooier dan software die gewoon werkt ! Wij kunnen je alvast verklappen, wij doen wat wij beloven; we ontwikkelen software die enkel en alleen voor basisscholen bedoelt is en die Werkt!  En we doen het ook nog eens met veel plezier, zodat jij al je vragen aan ons kunt stellen en wij jouw daarbij enthousiast en positief bij ondersteunen. 

En als je een nieuw idee hebt? Dan zijn onze oren gespitst, want nieuwe ideeën, daar houden we van ! Zien we je idee zitten, dan gaan we het gratis voor je bouwen, op voorwaarde dat alle andere scholen er dan ook toegang toe krijgen.

Succes met de schoolwebsite

Het team van SchoolsUnited
19-03-2013  00:00

Het visite kaartje van de school

is nog steeds de schoolwebsite. De website van de school wordt door vrijwel alle potentiële ouders bezocht om een indruk te krijgen van hún toekomstige school ! 


Dan is het dus belangrijk dat de vormgeving er representatief uitziet. Zowel op de tablet, pc en smartphone. 

En als de ouders eenmaal voor jouw school hebben gekozen, dan wil je ook dat  je efficiënt en effectief met ze kunt communiceren. 

Niets (nou ja, bijna niets) is mooier dan software die gewoon werkt ! Wij kunnen je alvast verklappen, wij doen wat wij beloven; we ontwikkelen software die enkel en alleen voor basisscholen bedoelt is en die Werkt!  En we doen het ook nog eens met veel plezier, zodat jij al je vragen aan ons kunt stellen en wij jouw daarbij enthousiast en positief bij ondersteunen. 

En als je een nieuw idee hebt? Dan zijn onze oren gespitst, want nieuwe ideeën, daar houden we van ! Zien we je idee zitten, dan gaan we het gratis voor je bouwen, op voorwaarde dat alle andere scholen er dan ook toegang toe krijgen.

Succes met de schoolwebsite

Het team van SchoolsUnited
04-12-2012  00:00
Dit is een dummy tekst van de nieuwsmodule
07-02-2012  00:00
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat.
24-01-2012  00:00

Kop van een nieuwsitem

Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat.
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat.
10-01-2012  00:00
Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat.
05-01-2012  00:00
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat.