Activiteitencommissie


In de activiteitencommissie zitten:

Herald Gerdes (voorzitter), Selma Sampimon (penningmeester),
Jeannette Görtz (contactpersoon oud papier) , Koos van Engen en Geesje Koerts (secretaris)
Jolien Brinkman, Ankie Eggens en Mia Warners

Wat doet de activiteitencommissie:

OBS De Piramide heeft een activiteitencommissie (AC), die actief behulpzaam is bij onder andere vieringen, ouderavonden, acties en festiviteiten. U kunt hierbij denken aan het mede-organiseren van: de zakelijke ouderavond, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de feestelijke ouderavond, het afscheidfeest van groep 8. Het regelen van allerlei acties zoals: het oud papier, oud ijzer, inzamelen van elektrische apparaten en de kledingactie, horen daar ook bij

Data bijeenkomsten:

maandag 25 september 2018  om 20:00 uur   vergadering op de Piramide
woensdag 6 november 2018 om 20:00 uur      vergadering op de Piramide
woensdag 29 januari 2019 om 20:00 uur          vergadering op de Piramide
donderdag 18 juni 2019  om 20:00 uur                vergadering op de Piramide
donderdag 11 juli 2018   vanaf 17:00 uur           afscheid groep 8