Agenda Medezeggenschapsraad


    MR vergadering
    Dinsdag 16 mei 2017 start 20:00
    De Piramide
   
 1. Opening
 2. Presentatie aan team/MR door Klaas Miciel Elema
 3. Vragenronde team en MR
 4. Afsluiting gesamenlijke deel
 5. Rondvraag
 6. Mededelingen
 7. Ingekomen stukken
 8. Notulen vorige vergadering
 9. Promotie/open dBespreking en vaststelling van de schoolbegroting 2017
 10. Informatie over het vakantierooster
 11. Informatie over de formatie seizoen 2017/2018
 12. Plannen voor komend seizoen - cursussen en methodes
 13. Eerst volgende vergadering met Schoolbestuur is op 23 mei om 19:00
 14. Punten voor de komende vergadering op 11 juli 2017
  


    MR vergadering
    Maandag 6 februari 2017 start 20:00
    De Piramide
   
 1. Opening
 2. Rondvraag
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Mobiliteit en huidige situatie
 6. SOP bespreken
 7. Taakverdeling MR
 8. Notulen vorige vergadering
 9. Promotie/open dag
 10. Punten voor de komende vergadering op 15 mei 2017
 

     MR VERGADERING
     13 OKTOBER start 20:00 UUR
     Obs De Piramide


 
 1. Opening
 2. Mededelingen directeur
 3. Organisatie Zakelijke ouderavond/ Jaarverslag MR
 4. Kanjertraining korte belichting
 5. MR gang van zaken/ taakverdeling
 6. Notulen 15 juni 2015
 7. Ingekomen stukken
 8. Data plannen vergaderingen
 9. Vragenronde
 10. Sluiting


     MR VERGADERING
     15 JUNI start 20:30 UUR
     Obs De Piramide


 
 1. Opening
 2. Mededelingen directeur
 3. Bespreken schooljaarverslag en vaststellen
 4. Bespreken Schooljaarplan
 5. Vaststellen formatieplan
 6. Kanjertraining
 7. Ingekomen stukken
 8. Mededelingen voorzitter
 9. Vragenronde
 10. Sluiting       MR VERGADERING
      18 MEI start 20:00 UUR
      Obs De Piramide 
 1. Opening
 2. Mededelingen directeur
 3. Evaluatie bijeenkomst over de begroting (Oosterhesselen)
 4. Evaluatie zakelijke ouderavond
 5. Bespreken formatieplan
 6. Bespreken schooljaarverslag
 7. Ingekomen stukken
 8. Mededelingen voorzitter
 9. Nascholingsplan (komend seizoen)
 10. Vragenronde
 11. Sluiting