Ouderbijdrage


 

Onze school kent geen ouderbijdrage of schoolfonds.
Wel vraagt de AC een bijdrage aan de ouders voor het Sinterklaasfeest en de schoolreizen.
Voor het Sinterklaasfeest is dat voor de groepen 1 t/m 5, € 10,00 per kind.
Dit bedrag graag overmaken voor 1 december.


De bedragen voor de verschillende schoolreizen zijn, op de zakelijke ouderavond
als volgt samengesteld:

          o 30 euro voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 5

          o 70 euro voor de kinderen van groep 6, 7 en 8.

                        Gespreide betaling is mogelijk.