Activiteitencommissie


In de activiteitencommissie zitten:

André Betting (voorzitter), Selma Sampimon (penningmeester en contactpersoon oud papier),
 Jeannette Timmer, Koos van Engen en Geesje Koerts (secretaris)
 Janny Deeken, Ankie Eggens en Mia Warners

                   

Wat doet de activiteitencommissie:

OBS De Piramide heeft een activiteitencommissie (AC), die actief behulpzaam is bij onder andere vieringen, ouderavonden, acties en festiviteiten. U kunt hierbij denken aan het mede-organiseren van: de zakelijke ouderavond, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de feestelijke ouderavond, het afscheidfeest van groep 8. Het regelen van allerlei acties zoals: het oud papier, oud ijzer, inzamelen van elektrische apparaten en de kledingactie, horen daar ook bij

Jaarplanning:

 

Data bijeenkomsten:

maandag 25 september 2017  om 20:00 uur   vergadering op de Piramide
woensdag 23 november 2017 om 20:00 uur    vergadering op de Piramide
woensdag 24 januari 2018 om 20:00 uur          vergadering op de Piramide
maandag 5 maart 2018 om 20:00 uur                vergadering op de Piramide
dinsdag 22 mei 2018 om  20:00 uur                    vergadering op de Piramide
donderdag 4 juli 2018  om 20:00 uur                  vergadering op de Piramide
donderdag 19 juli 2018   vanaf 17:00 uur           afscheid groep 8